Press ESC to close

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi – 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Soruları ile gireceğiniz sınavda karşılaşma ihtimaliniz olan sorularla ilgili testler hazırladık.

Hazırladığımız testler 20 soruluk olarak belirlenmiş olup, her testte farklı sorularla karşılaşacaksınız.

Görevde Yükselme Sınavı’na girecek tüm Devlet Kurumlarında çalışan memurlar için sınavda karşılaşmanız muhtemel sorularla hazırladığımız testlerle çalışabilirsiniz.

Sınavla ilgili aklınıza takılan her konuda bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekibimiz sorularınıza en kısa zaman içinde cevap verecektir.

Testleri çözmek için üye olmanıza gerek yoktur!!!

0 oylar, 0 ort
35
Oluşturuldu Yazan admin_gorevde

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi-2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi-2

1 / 20

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak” fiilini yapan Devlet Memuruna aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

2 / 20

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “amirine sözle saygısızlık etmek” fiilini işleyen Devlet Memuruna aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

3 / 20

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı memur nereye itiraz başvurusunda bulunabilir?

4 / 20

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiilini işleyen Devlet Memuruna aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

5 / 20

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memur, cezanın verilmesinden kaç yıl sonra özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?

6 / 20

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak” suçunu işleyenlere verilecek disiplin cezası hangisidir?

7 / 20

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylıktan keseme cezası verildiği durumlarda, ceza ne zaman uygulanır?

8 / 20

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” disiplin suçunu işleyen memura hangi disiplin cezası verilir?

9 / 20

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek” suçunu işleyen Devlet Memuruna aşağıdaki hangi disiplin cezası verilir?

10 / 20

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, fiilin ağırlık derecesine göre memura en fazla kaç yıla kadar kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilir?

11 / 20

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet Memuruna disiplin soruşturmasına karşı savunma yapmak üzere en az kaç günlük süre verilir?

12 / 20

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” suçunu işleyen Devlet Memuruna aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

13 / 20

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Eşlerin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiilini işleyen Devlet Memuruna hangi disiplin cezası verilir?

14 / 20

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet Memurluğundan çıkarma cezası aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından verilir?

15 / 20

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde soruşturma evrakına göre kararı verir?

16 / 20

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak” fiilini işleyenlere aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

17 / 20

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak” suçunu işleyen Devlet Memuruna aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

18 / 20

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak” hangi disiplin cezasını gerektirir?

19 / 20

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Disiplin Kurulu, Memura verilen disiplin cezası ile ilgili ret kararı verirse, atamaya yetkili amir kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir?

20 / 20

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, “Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek” disiplin suçunu işleyen Devlet Memuruna hangi disiplin cezası verilir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 65%

0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir