Press ESC to close

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi – 1

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi ile gireceğiniz sınavda karşılaşma ihtimaliniz olan sorularla ilgili testler hazırladık.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi, yükseköğretim kurumlarında sınava giren çalışanların mutlaka bilmesi ve çalışması gereken konular arasındadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu zorunlu çalışma konuları ve sınavda mutlaka soru sorulacak kanunların başında yer almaktadır.

Sınava çalışanların öncelikle çalışması gereken konular arasındaki belki de en önemli konu başlığıdır.

Hazırladığımız testler 20 soruluk olarak belirlenmiş olup, her testte farklı sorularla karşılaşacaksınız.

Görevde Yükselme Sınavı’na girecek Üniversiteler ve Yükseköğretim Kurumunda görev yapan çalışanlar için sınavda karşılaşmanız muhtemel sorularla hazırladığımız testlerle çalışabilirsiniz.

Sınavla ilgili aklınıza takılan her konuda bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekibimiz sorularınıza en kısa zaman içinde cevap verecektir.

Testleri çözmek için üye olmanıza gerek yoktur!!!

0 oylar, 0 ort
2
Oluşturuldu Yazan admin_gorevde

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi – 1

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi – 1

1 / 20

1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, “Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişidir” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımıdır?

2 / 20

2) 2547 sayılı Kanuna göre; Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ataması aşağıdakilerden hangsi tarafından yapılır?

3 / 20

3) 2547 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Öğretim Üyeleri arasında sayılmamıştır?

4 / 20

4) 2547 sayılı Kanuna göre, “Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim-öğretim türü” tanımı aşağıdakilerden hangisinindir?

5 / 20

5) 2547 sayılı Kanuna göre, “Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur” tanımına sahip birim aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

6) 2547 sayılı Kanuna göre, “Yüksek düzeyde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur” tanımına sahip birim aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

7) 2547 sayılı Kanuna göre; merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, Rektör en fazla kaç Rektör Yardımcısı seçebilir?

8 / 20

8) 2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Kurulu kaç üyeden oluşur?

9 / 20

9) 2547 sayılı Kanuna göre; aşağıdakilerden hangisinin ders verme yükümlülüğü vardır?

10 / 20

10) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, yükseköğretimde eğitim türü kaç tanedir?

11 / 20

11) 2547 sayılı Kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi Üniversite Organları arasında yer almaz?

12 / 20

12) 2547 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Eğitim türlerinden biri değildir?

13 / 20

13) 2547 sayılı Kanuna göre; Üniversitelerarası Kurula Rektörler hangi sıra ile başkanlık ederler?

14 / 20

14) 2547 sayılı Kanuna göre; Yükseköğretim Milli Eğitim sistemi içinde ortaöğretime dayalı, en az kaç yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitimi-öğretimin tümüdür?

15 / 20

15) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, Yükseköğretim Kuruluna Üniversitelerarası Kurul’ca seçilen adayların üyeliği, aşağıdakilerden hangisinin ataması ile kesinleşir?

16 / 20

16) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, “Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek” suçunu işleyenlere verilecek disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

17) 2547 sayılı Kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na üye veren kurumlardan biri değildir?

18 / 20

18) 2547 sayılı Kanuna göre; Senato bir eğitim-öğretim yılında en az kaç kere toplanır?

19 / 20

19) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerinin kaçta kaçının yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir?

20 / 20

20) 2547 sayılı Kanuna göre; Doçent unvanını aldıktan sonra en az kaç yıl süre ile açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgil bilim dalından çalışmak olmak gerekir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 78%

0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir