Press ESC to close

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi – 1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Soruları ile gireceğiniz sınavda karşılaşma ihtimaliniz olan sorularla ilgili testler hazırladık.

Hazırladığımız testler 20 soruluk olarak belirlenmiş olup, her testte farklı sorularla karşılaşacaksınız.

Görevde Yükselme Sınavı’na girecek tüm Devlet Kurumlarında çalışan memurlar için sınavda karşılaşmanız muhtemel sorularla hazırladığımız testlerle çalışabilirsiniz.

Sınavla ilgili aklınıza takılan her konuda bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekibimiz sorularınıza en kısa zaman içinde cevap verecektir.

Testleri çözmek için üye olmanıza gerek yoktur!!!

0 oylar, 0 ort
40
Oluşturuldu Yazan admin_gorevde

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi-1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi-1

1 / 20

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir?

2 / 20

2. Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği yeni kademesine ait aylığa ne zaman hak kazanır?

3 / 20

3. Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?

4 / 20

4. Aday memurların ilk aylıkları ne zaman ödenir?

5 / 20

5. Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

6 / 20

6. Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 20

7. Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında «kademe ilerlemesinin durdurulması» cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?

8 / 20

8. Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması halinde görevlerine ne zaman başlarlar?

9 / 20

9. Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

10 / 20

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık” ödevi kapsamında değildir?

11 / 20

11. Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onay ile memuriyet süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında …. yıla, uluslararası kuruluşlarda ….. Yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

12 / 20

12. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?

13 / 20

13. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

14 / 20

14. Devlet memurunun kamu hizmeti görevlerine girmesi, ilerlemesi, yükselmesi, görevinin sona erdirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hangi ilkesine dayandırılmıştır?

15 / 20

15. Aylıktan kesme cezası alan bir memurun brüt aylığından kesinti yapılabilecek en yüksek oranı kaçtır?

16 / 20

16. Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir?

17 / 20

17. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

18 / 20

18. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

19 / 20

19. Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel ilkelerden değildir?

20 / 20

20. Memurlara tazminat ödenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 63%

0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir