Press ESC to close

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi – 2

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Üniversitelerin açtığı görevde yükselme sınavı için vazgeçilmez olan konu başlıklarından biridir. Üniversitelerin işleyişi, yönetimi ve üniversite birimlerinin yetkileri, sorumlulukları ve teşkilatlanma yapılarını belirlene kanundur.

Üniversitelerde çalışan idari personelin gireceği görevde yükselme sınavında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 Yükseköğretim Personel kanunu ile birlikte bilmesi gereken en önemli kanundur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili üniversitelerin açtığı görevde yükselme sınavında en çok soru gelen kanunlardan biridir ve bu sebeple önemli bir çalışma alanıdır.

Üniversitelerde çalışan idari personele yardımcı olması amacıyla hazırladığımız testi mutlaka çözün.

0 oylar, 0 ort
173
Oluşturuldu Yazan admin_gorevde

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi – 2

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi – 2

1 / 20

1. 2547 sayılı Kanuna göre; Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yükseköğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanları kaç yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir?

2 / 20

2. 2547 sayılı Kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi Fakülte organları arasında yer almaz?

3 / 20

3. 2547 sayılı Kanuna göre; Dekanın görev süresi kaç yıldır?

4 / 20

4. 2547 sayılı Kanuna göre; dekan ataması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

5 / 20

5. 2547 sayılı Kanuna göre; öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami kaç yıl içinde tamamlamak zorundadırlar?

6 / 20

6. 2547 sayılı Kanuna göre; Doçentlik Ünvanı vermekle aşağıdaki kurullardan hangisi yetkilidir?

7 / 20

7. 2547 sayılı Kanuna göre; yüksekokul müdürü ataması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

8 / 20

8. 2547 sayılı Kanuna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının bir önceki yıla ait bütçe geliri ile bütçe gideri farkının %25’i her yılın hangi ayın sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu hesabına aktarır?

9 / 20

9. 2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kaç üyeden oluşur?

10 / 20

10. 2547 sayılı Kanuna göre; yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde kaçından fazla olamaz?

11 / 20

11. 2547 sayılı Kanuna göre; Dekan kendisine yardımcı olmak üzere en çok kaç dekan yardımcısı seçer?

12 / 20

12. 2547 sayılı Kanuna göre; Rektör ataması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

13 / 20

13. 2547 sayılı Kanuna göre; Rektörün vekalet süresi kaç ayı geçmesi halinde yeni Rektör ataması yapılır?

14 / 20

14. 2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

15 / 20

15. 2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurulu Organları arasında sayılmamıştır?

16 / 20

16. 2547 sayılı Kanuna göre; öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami kaç yıl içinde tamamlamak zorundadırlar?

17 / 20

17. 2547 sayılı Kanuna göre; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının haftada asgari ders verme yükümlülüğü kaç saattir?

18 / 20

18. 2547 sayılı Kanuna göre; açık öğretim yapmakla görevli fakültenin Dekan kendisine yardımcı olmak üzere en çok kaç dekan yardımcısı seçer?

19 / 20

19. 2547 sayılı Kanuna göre; Dekanın vekalet süresi kaç aydan fazla sürerse yeni dekan ataması yapılır?

20 / 20

20. 2547 sayılı Kanuna göre; Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın 15 güne kadar yurt içi ve yurt dışı görevlendirmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 77%

0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir