Press ESC to close

1982 Anayasası Soruları – 1

Anayasa Testleri, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Soruları ile gireceğiniz sınavda karşılaşma ihtimaliniz olan sorularla ilgili testler hazırladık.

Hazırladığımız testlerin her biri 20 soruluk olarak belirlenmiş olup, her testte farklı sorularla karşılaşacaksınız.

Görevde Yükselme Sınavı’na girecek tüm Devlet Kurumlarında çalışan memurlar için sınavda karşılaşmanız muhtemel sorularla hazırladığımız testlerle çalışabilirsiniz.

Sınavla ilgili aklınıza takılan her konuda bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekibimiz sorularınıza en kısa zaman içinde cevap verecektir.

Testleri çözmek için üye olmanıza gerek yoktur!!!

0 oylar, 0 ort
11
Oluşturuldu Yazan admin_gorevde

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Testi – 1

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Testi – 1

1 / 20

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?

2 / 20

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için ilk seçilenlerin görev süresi kaç yıldır?

3 / 20

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti üyesi olabilirler?

4 / 20

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi tatil veya ara verme esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisini doğrudan doğruya toplantıya çağıramaz?

5 / 20

5. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler?

6 / 20

6. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, ara seçim genel seçimden kaç ay geçmedikçe yapılamaz?

7 / 20

7. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendiliğinden toplanması ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

8 / 20

8. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil ev esas yönünden anayasaya uygunluk denetimi hangi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

9 / 20

9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi hangi makama aittir?

10 / 20

10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez?

11 / 20

11. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 20

12. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, yürütme yetkisi kim tarafından kullanılır?

13 / 20

13. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, siyasi parti kapatma davası aşağıdakilerden hangisi tarafından kesin olarak karara bağlanır?

14 / 20

14. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi yargı denetimine açık uygulamalardandır?

15 / 20

15. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi Üyeleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

16 / 20

16. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

17 / 20

17. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi sadece Türk vatandaşlarına tanınmış anayasal haklardan biri değildir?

18 / 20

18. Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onay ile memuriyet süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında …. yıla, uluslararası kuruluşlarda ….. Yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

19 / 20

19. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20 / 20

20. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, eğitim ve öğretim hakkı hangi haklar kapsamında yer alır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 48%

0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir