Press ESC to close

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yurtiçi sürekli görev yolluğu nasıl hazırlanır? Nasıl Hesaplanır? Memurlar çalıştıkları kurumların başka yerleşim yerinde bulunan birimlerine atanabilirler veya kurumlar arası naklen atama yolu ile başka kurumlara geçiş yapabilirler. Her iki atama durumunda da eğer memur, görev mahalli dışında bir yere ataması yapıldığı ve taşınması gerekmesi durumunda yurtiçi sürekli görev yolluğu almaya hak kazanır.

Memurun görev mahallinde değişim olmasından dolayı yaşayacağı taşınma ve ulaşım giderlerine devlet tarafından destek olmak amacıyla yurtiçi sürekli görev yolluğu ödemesi yapılır.

Sürekli Görev Yolluğunda geçen unsurlar nelerdir?

  • Günlük (yevmiye)
  • Yol Gideri
  • Aile Gideri
  • Sabit Unsur (Yer Değiştirme Masrafı)
  • Değişken Unsur

Harcırah Nedir?

bir memurun asıl görevli olduğu yerden başka bir görev mahalline geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemedir.

Yolluk Nedir? Yolluk Nasıl Hesaplanır?

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek gündelik ve tazminat tutarları, her yıl Bütçe Kanununda H cetveli başlığı altında yayınlanır. H cetveli ile belirlenen tutarlar, memurlara yurtiçi geçici görev yolluğu ödemesinde kullanılır. Ayrıca H cetvelinde açıklanan tutar, memurların tayin olmaları halinde tayin oldukları kurumdan alacakları Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu hesaplamasında kullanılır. H cetvelindeki tutarlar memurun derecesi ve ek göstergesine bağlı olarak belirlenmiştir. Memura ödenecek gündelik harcırah ödemesinde memurun derecesi ve ek göstergesi dikkate alınarak yapılır.

Günlük Yevmiye Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Her yıl çıkarılan Bütçe Kanununda H cetvelinde yayınlanan gündelik tutarı üzerinden, yeni görev yerine süren yolculuk gün sayısının çarpılması sonucu elde edilecek tutarın bir kişi için olan tutardır. 24 saate kadar süren yolculuklar bir gün sayılır, 25 saatlik bir yolculuk iki gün olarak hesaba katılacaktır.

Yol Gideri Nasıl Hesaplanır?

Başka bir mahaldeki görev yerine atanan memurun, yolculuk esnasında kullanacağı taşıt için ödenen ücrettir. Memur kullandığı taşıta ait bilet beyanında bulunduğu takdirde bilet bedeli üzerinden, bilet beyanında bulunmadığı takdirde, rayiç bedel üzerinden taşıt ücreti ödemesi yapılır.

Sabit Unsur Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Günlük yevmiye almaya hak kazanan memur ve aile ferleri için ödenen yer değiştirme masrafıdır.

Memurun kendisi için H cetvelinde belirtilen gündelik tutarının yirmi katıdır.

Gündelik almaya hak kazanan aile ferleri için H cetvelinde belirtilen gündelik tutarının on katıdır.

Yer değiştirme masrafı olarak ödenecek tutar, yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz.

MEMUR İÇİN:

Sabit Unsur = Günlük Yevmiye X 20

Aile Fertleri İçin

Sabit Unsur = Günlük Yevmiye X 10

Değişken Unsur Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Başka bir yere atanan memur ve hizmetliye asıl görevli olduğu yer ile atandığı yer arasındaki mesafeye bağlı olarak her bir km için gündeliğin %5 oranında yapılan ödemedir.

Değişken Unsur = günlük yevmiye X %5

Sürekli görev yolluğu hesaplama ile ilgili YouTube yayınımız izlemek için aşağıdaki resme tıklayın.

Bir yanıt yazın