Press ESC to close

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları Testi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları Testi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, tüm kurumları ilgilendiren bir konu olduğu sebebiyle görevde yükselme sınavlarının da ortak konularının başında gelmektedir. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sorularını tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

Umarız, hazırladığımız bu test sınav hazırlığında yardımcınız olur.

205
Oluşturuldu Yazan director

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları Testi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları Testi

1 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, ara seçim genel seçimden kaç ay geçmedikçe yapılamaz?

2 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, merkezi idarenin yerinde yönetim kuruluşlarının idarenin bütünlüğü ilkesi doğrultusunda denetlemesine ne denir?

3 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi hangi makama aittir?

4 / 20

1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden oluşur?

5 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engelleyen unsurlardan biri değildir?

6 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil ev esas yönünden anayasaya uygunluk denetimi hangi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

7 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi tatil veya ara verme esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisini doğrudan doğruya toplantıya çağıramaz?

8 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, yetki genişliği ilkesi aşağıdaki hangi makama tanınmıştır?

9 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?

10 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler arasında yer almaz?

11 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili  aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendiliğinden toplanması ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

13 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdaki durumların hangisinde seçimlerin ertelenmesine karar verilir?

14 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

15 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ve ödevleri arasında yer almaz?

16 / 20

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer almaz?

17 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, olağanüstü hal ilanı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

18 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, siyasi parti kapatma davası aşağıdakilerden hangisi tarafından kesin olarak karara bağlanır?

19 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, eğitim ve öğretim hakkı hangi haklar kapsamında yer alır?

20 / 20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için ilk seçilenlerin görev süresi kaç yıldır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 65%

0%

1982 Anayasası ile ilgili hazırladığımız diğer testi de çözmek için tıklayın!!!

Bir yanıt yazın