Press ESC to close

Türkçe Dil Bilgisi Testi

Türkçe Dil Bilgisi Testi, görevde yükselme sınavında sınava giren kamu personelinin zorlandığı konulardan biridir. Türkçe Dil Bilgisi, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Türkçe Dil Bilgisi Soruları, öğretim hayatı boyunca sınava giren öğrenciler içinde ortak konulardandır.

Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için Türkçe Dil Bilgisi Sorularını da tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

/30
103
Oluşturuldu Yazan director

Türkçe Dil Bilgisi Testi – 1

Türkçe Dil Bilgisi Testi – 1

1 / 30

Hayat herkese eşit şartları sunmuyor. Çok şanslı değilsen eğer hayallerin için bir şeylerden feragat etmen ya da bir şeyleri değiştirmen gerekebilir. Zaman zaman hayatın adalet anlayışını sorgulayacak kadar motivasyonun da düşebilir. Yine de kimseyi kendinizle kıyaslamayın. Kimsenin hayatını kendi hayatınıza rakip görmeyin. İstemediğini yapmama özgürlüğünün karşısında durabilecek kadar lüks hiçbir şey yok bu dünyada. Mutlu olmak için çok bir şeye de gerek yok… İstediğin an kaldır başını yukarıya, dilediğin kadar izle bulutları. Ne de olsa gökyüzü bedava.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

2 / 30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durumdan söz edilmiştir?

3 / 30

Sahaftan aldığım kitapları, gazete ve dergi koleksiyonlarını saatlerce karıştırdım.

Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 30

• Eve geldiğimde salonun ortasındaki kediyi görünce ağzım açık kaldı.
• Çocukluğumuzda yediğimiz kâğıt helvalar olsaydı da yeseydik.
• Onun bu ağır sözleri beni çok kırmıştı.
• Bir kez olsun beni de basketbol maçına çağırmadınız.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde hâkim olan duygulardan biri değildir?

5 / 30

“Ortaokul birdeyken, edebiyatla temasım Yaşar Kemal’in “İnce Memed’ini, Orhan Kemal’in “Cemile”sini, Hemingvay’in “Çanlar Kimin İçin Çalıyor”unu, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sını okuyarak başladı. Lise yıllarımda ise öyküler yazmaya başladım. Aldığım öykü ödülleri bile var. Aslında ben okuyarak, yazarak insanlardan kaçtım. Başka bir dünyaya, kelimelerden oluşan bir dünyaya.”

Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

6 / 30

Yazarın söyledikleri üzerine – – – -, bu konunun incelikleri ile ilgili söylediği fikirleri kavramalı ve hayatımıza katmalıyız.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde cümlenin anlam bütünlüğü bozulur?

7 / 30

(I) Son dönemlerde yayınevleri genç Türk edebiyatına ağırlık vermeye başladı. (II) Bu alanda büyük hareketlilik var, sayısız kitaplar yayımlanıyor. (III) Bu gidişatın, gençlere yeni ufuklar açmasının yanı sıra; bazı olumsuz tarafları da vardır. (IV) İyi kitapların görünmemesi en büyük sorun olabilir uzun vadede. (V) Biz de bu yüzden bizzat sevdiğimiz, bizi heyecanlandıran kalıcı olabileceğini düşündüğümüz yazarların kitaplarını yayımlamaya çalışıyoruz.

Bu parçada eleştiri, numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlamaktadır?

8 / 30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakarak, nazaran” anlamında bir söz kullanılmıştır?

9 / 30

Farklı olmaktan ve yadırganmaktan korkma, aynı görünmezsen dışlanacağın yahut aynı görünürsen dahil olacağın fikrine kapılmaktan kork. Kıyafetlerine bak, aksesuarlarına bak, fotoğraflarına bak… Kaçı kendi zevkinle ve ihtiyacın olarak aldığın şeyler, kaçı başkalarında görüp özenerek aldığın şeyler? O fotoğrafların kaçında kendin gibi bakmışsın ve gülmüşsün? Hayatında bile olmayan insanlara gösterme telaşıyla yaşadığın anlarda kim bilir neler neler ıskalamışsın…

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 30

Yaşamım boyunca kendi denizimde derinlere dalarak en değerli taraflarımı bulup çıkarmaya çalıştım. Benliğimi araştırırken ortaya koyduğum çaba, yaşamımda ikilem ve zıtlıkların ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu parçadaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

11 / 30

Çaresiz insanlar; son bir umut olarak son bir kurtulma arzusuyla toprağın altına girer gibi, karanlıkta bir okyanusun sularına dalar gibi gözlerini karartırlar.

Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 30

Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

13 / 30

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin ayraç içindeki anlamı yanlış verilmiştir?

14 / 30

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?

15 / 30

Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?

16 / 30

“Sanat bir ifadedir; onu her devir, her medeniyet başka türlü duyar ve pek tabii olarak başka türlü ifade eder.”

Bu cümlede geçen “duymak” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 30

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır?

18 / 30

Azıcık toprak bulaşır onun tırnaklarının arasına, saksıdaki fesleğenin suyunu kontrol etmiş ve gözlerini kapatmıştı. Yanlış yere köklerini saldığı için üzgündü.

Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi kullanılmamıştır?

19 / 30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?

20 / 30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak” anlamında bir söz kullanılmıştır?

21 / 30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen anlam ilişkisi doğrudur?

22 / 30

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?

23 / 30

Şair vatanı ne güzel tarif ediyor()
()Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır()
Toprak eğer uğranda ölen varsa vatandır()()

Bu parçada () ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

24 / 30

Aşağıdakilerin hangisinde “bir işin gerçekleşmesi için gereken zamanı tamamlamak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

25 / 30

“Saraybosna’ya günün hangi saatinde, nereden bakarsanız bakın, ayaklarınızın altında uzanan kent, sizin içinizde hatta bilinçaltınızda daima aynı düşünceyi uyandıracaktır.”

Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur

26 / 30

Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?

27 / 30

Ağıdakilerin hangisinde “soğuk” sözcüğünün görevi “Onu soğuk bir kış günü karşılamıştık.” cümlesindekinden farklıdır?

28 / 30

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?

29 / 30

Toplumlar bilinen şeyler hakkında tam olarak anlaştıktan sonra, bilinmeyene beraberce ilerleyebilir.

Bu cümlenin öge dizimi aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 30

“Doğal” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olağan, alışılmış” anlamında kullanılmıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 39%

0%

Çıkış

Bir yanıt yazın