Press ESC to close

TÜRK İDARE SİSTEMİ SORULARI TESTİ

TÜRK İDARE SİSTEMİ SORULARI TESTİ

Türki İdare Sistemi, kamu kurum ve kuruluşların yaptığı görevde yükselme sınavında yer alan ortak konulardan biridir. Genelde 1 veya 2 soru çıksa da, sınava girenler arasında karışık konulardan oluştuğu düşünülmektedir. Görevde Yükselme Sınavında bir doğru soru bile sınava girenler arasında sıralamayı ciddi şekilde etkilediği için, sınavda sorulan her konu ciddiye alınarak çalışılmalıdır.

TÜRK İDARE SİSTEMİ TESTİ, sınava giren kullanıcılarımı için hazırladığımız 20 sorudan oluşan bir test.

Sınava giren herkese başarılar.

156
Oluşturuldu Yazan director

Türk İdare Sistemi Soruları Testi

Türk İdare Sistemi Soruları Testi

1 / 20

  • Anayasamıza göre, Milli Güvenlik Kurulunun askeri kanadında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi merkez teşkilatına bağlı taşra teşkilatı içerisinde yer almaz?

3 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunda yer alan bakanlardan biri değildir?

4 / 20

İlçe İdare Kurulunda aşağıdaki birim amirlerinden hangisi bulunmaz?

5 / 20

Anayasamıza göre, aşağıdaki kurum eşleştirmelerinden hangisinde idari vesayet ilişkisinde söz edilebilir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı tarafından atananlar arasında yer almaz?

7 / 20

Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde eylem ve işlemlerinin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun olarak kullandığı sınırlı denetim yetkisine ne ad verilir?

8 / 20

İl İdare Kurulunda aşağıdaki birim amirlerinden hangisi bulunmaz?

9 / 20

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

10 / 20

İl idaresi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

11 / 20

Anayasamıza göre, yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

12 / 20

Merkezi idarenin, kendisine bağlı makam veya görevlilere merkez adına karar alma ve uygulama yetkisi vermesi ilkesine ne ad verilir?

13 / 20

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim teşkilatı içerisinde merkeze yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

14 / 20

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim teşkilatı içerisinde merkez teşkilatını oluşturan kuruluşlardan biridir?

15 / 20

I. Cumhurbaşkanı onayıyla kurulur.

Bağlı oldukları merkez değiştirilebilir ve kaldırılabilir.

III. Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür.

Aşağıda bilgileri verilen merkezi yönetime bağlı taşra teşkilatı hangisidir?

16 / 20

Taşra teşkilatını düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

Aşağıdaki kurumlardan hangisi kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan biri değildir?

18 / 20

Aşağıdaki idarelerden hangisi hizmet bakımından yerinden yönetim idarelerinden biri değildir?

19 / 20

Merkezi idare teşkilatı dışında, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar alma ve uygulama yetkisinin merkezden bağımsız olarak tüzel kişiliği olan idarelerce yerine getirilmesine ne ad verilir?

20 / 20

Merkez teşkilatında bakanlığın en süt hiyerarşik amiri aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 60%

0%

Bir yanıt yazın