657 DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZETİ

Devlet Memurları Kanunu Özeti 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olanlar Kurumlar; 1) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar 2) İl Özel İdareleri 3) Belediyeler 4) İl Özel İdareleri Belediyelerin kurdukları birlikler…