DİSİPLİN CEZASI UYGULAMA

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezası Maddeleri.

125. madde ve diğerleri


6245 sayılı Harcırah Kanunu Özeti.

Kamu kurumlarında yapılan görevde yükselme sınavına girecek tüm personeller için “Harcırah Kanunu” özeti hazırladık.


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Özeti

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu , 5018 görevde yükselme sınavı ders notu , 5018 güncel eğitim notu