Press ESC to close

Memurun süt izni kullanımı nasıldır?

Memurun süt izni kullanımı, Doğum yapan memurun süt iznini nasıl kullanacağı, süt izni ile ilgili hükümler, günlük süt izni kaç saat, süt iznini nasıl kullanacağını memur kendi belirler.

Memurun süt izni kullanımı nasıldır?

Memurun süt izni kullanımı, doğum yapan memura çocuğunu emzirmesi için süt izni hakkı verilmiştir. Süt izni kullanmak isteyen memur, çalıştığı birime başvurarak süt izninden yararlanabilir. Süt izni kullanmak isteyen memur, bu hakkını nasıl kullanacağına kendi karar verir.

657 sayıl Devlet Memurları Kanunun 104 üncü maddesinin (D) bendinde; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki kanunun ilgili maddesine göre;

Doğum yapan memura, analık izni süresinin bitiminden itibaren, ilk altı ay için günde üç saat , ikinci altı ay için ise günde bir buçuk saat olmak üzere süt izni verilmiştir.

Memurun süt iznini hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı konusunda karar kadın memura bırakılmıştır.

Süt izni, kadın memurun çocuğunun emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkıdır. Bu sebeple, verilen günlük süt izni birleştirilerek sonraki günlerde tek seferde kullandırılması mümkün değildir.

Bir yanıt yazın