Press ESC to close

Görevde Yükselme Sınavı – Yükseköğretim Kurumları Şeflik Sınavı Testi

Yükseköğretim kurumları için şeflik sınav testi

Yükseköğretim kurumlarında çalışan ve şeflik için sınava girecek personel için hazırladığımız şeflik sınavı testi çözerek sınav hazırlıklarınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre,

Görevde Yükselme Sınavı ŞEF kadrosuna başvuracak kişilerde aranacak özel şartlar nelerdir?

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

Görevde Yükselme Sınavı Şef kadrosuna başvuracak kişilerin çalışıyor olması gereken kadrolar nelerdir?

1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci,
2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, ambar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satın alma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

Sınavda başarılar.

Bir yanıt yazın