Press ESC to close

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı, geçici görevle görevlendirilen memurun, geçici görevli olarak görevlendirildiği yerde hastalanması halinde kaç güne kadar harcırah yolluk alır.

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı

Geçici görevli olarak başka bir görev mahallinde görevlendirilen memurların hastalanmaları ve hastalık izni içinde sağlık raporu almaları halinde geçici görev yolluklarının nasıl ödenmesi gerektiği kamu çalışanı memurlar arasında merak edilmektedir.

Kamu kurumlarında çalışan memur personel, geçici görevle görev yaptığı mahallin dışında başka bir yere görevlendirilmesi halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında geçici görev yolluğu almaktadır. Geçici görevle başka bir mahalde görevlendirilen memurların hastalanması durumunda Harcırah Kanununda memurların alabilecekleri geçici görev yolluklarına sınırlama getirilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunun 19. maddesi Muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye başlıklı maddesinde: “Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilme” hükmü bulunmaktadır.

İlgili kanun hükmü gereğince geçici görevli iken hastalanan çalışanlara hastalık izni alması halinde hastalık izninde geçirdikleri 7 gün için yevmiye ve konaklama bedeli ödenecektir.

7 günü geçen süreler için yevmiye ve konaklama bedeli ödenmeyecektir. Geçici görev mahallinde rahatsızlanarak hastaneye yatan ve hastane masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara ise hastanede geçirdikleri süreler için yevmiye ödemesi yapılmayacaktır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu Testi

Bir yanıt yazın