Bayram Tatiline Gelen Yıllık İzinler

Bayram tatiline gelen yıllık izinler, memurun yıllık izninden düşülmez, memur bu günlerdeki izinleri yanmaz. Bayram tatiline gelen yıllık izinler 29.04.2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı görüşünde, yıllık izin kullanan memurun, yıllık…

Memurun süt izni kullanımı nasıldır?

Memurun süt izni kullanımı, Doğum yapan memurun süt iznini nasıl kullanacağı, süt izni ile ilgili hükümler, günlük süt izni kaç saat, süt iznini nasıl kullanacağını memur kendi belirler. Memurun süt…

Disiplin cezasına itirazda tatil günleri itiraz süresine dahil mi?

Disiplin Cezasına İtirazda bulunmak isteyen devlet memurları için itiraz süresinin tatil günlerinin dahil mi? resmi tatil günleri ve bayram günleri disiplin cezasına itiraz süresi içine dahil mi? Disiplin Cezasına İtirazda…

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı, geçici görevle görevlendirilen memurun, geçici görevli olarak görevlendirildiği yerde hastalanması halinde kaç güne kadar harcırah yolluk alır. Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı Geçici görevli olarak…

Aday Memur Yıllık İzin Hakkı
Aday Memurun Yıllık İzin Hakkı

Aday Memurun Yıllık İzin hakkına ne zaman başlar, aday memur olarak kamu kurumlarında göreve başlayanlar yıllık izin kullanabilir mi, , memur olarak ilke kez atananlar ne zaman yıllık izin kullanır.…

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yurtiçi sürekli görev yolluğu nasıl hazırlanır? Nasıl Hesaplanır? Memurlar çalıştıkları kurumların başka yerleşim yerinde bulunan birimlerine atanabilirler veya kurumlar arası naklen atama yolu ile başka kurumlara geçiş yapabilirler. Her iki…

4982 BİLGİ EDİNME KANUNU ÖZETİ

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU ÖZET NOTLARI 4982 Bilgi Edinme kanunu, kamu kurumlarının açtığı görevde yükselme sınavlarında soru sorulan ortak konulardan biridir. Bilgi Edinme Kanunu, kurumların uymak zorunda olduğu…

Disiplin Cezası Verilmesi 125. Madde ve Devamı Maddeler

Disiplin Cezaları Nelerdir? Devlet Memurlarına verilen Disiplin Cezaları Nelerdir? 657 DİSİPLİN MADDELERİ Devlet Memurları Kanununda memurlara verilecek disiplin 125. ve devamı maddeler, Devlet Memurları disiplin cezası ile ilgili maddeleri içermektedir.…

HARCIRAH KANUNU ÖZET KONU ANLATIMI

Kamu kurumlarında yapılan görevde yükselme sınavına girecek tüm personeller için "HARCIRAH KANUNU" özeti hazırladık. Harcırah Kanununu, sınavda soru sorulabilme ihtimali olan temel bilgilerden oluşturduğumuz özet, sınavda sizin yardımcınız olacaktır. 6245…

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZETİ

Devlet Memurları Kanunu Özeti 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olanlar Kurumlar; 1) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar 2) İl Özel İdareleri 3) Belediyeler 4) İl Özel İdareleri Belediyelerin kurdukları birlikler…