4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU TESTLERİ

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU TESTLERİ TEST 1 [adinserter name="Blok 5"]

Devlet Memurları Kanunu Testleri

Devlet Memurları Kanunu Testleri TEST 1 TEST 2

6245 sayılı Harcırah Kanunu Testi

6245 sayılı Harcırah Kanunu görevde yükselme sınavında sınava giren kamu personelinin zorlandığı konulardan biridir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Atatürk İlkeleri…

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Özeti Kanunun Amacı Madde 1: 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve…