Press ESC to close

Bayram Tatiline Gelen Yıllık İzinler

Bayram tatiline gelen yıllık izinler, memurun yıllık izninden düşülmez, memur bu günlerdeki izinleri yanmaz.

Bayram tatiline gelen yıllık izinler

29.04.2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı görüşünde, yıllık izin kullanan memurun, yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği, görüşte yer verilmiştir.

Bir yanıt yazın