1982 ANAYASA TESTLERİ

TEST 1

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Testi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Üniversitelerin açtığı görevde yükselme sınavı için vazgeçilmez olan konu başlıklarından biridir. Üniversitelerin işleyişi, yönetimi ve üniversite birimlerinin yetkileri, sorumlulukları ve teşkilatlanma yapılarını belirlene kanundur. Üniversitelerde çalışan…

1982 Anayasa Testi Çıkmış Sorular

1982 Anayasa Testi, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, tüm kurumları ilgilendiren bir konu olduğu sebebiyle görevde yükselme sınavlarının da ortak konularının başında…

Türkçe Dil Bilgisi Testi

Türkçe Dil Bilgisi Testi, görevde yükselme sınavında sınava giren kamu personelinin zorlandığı konulardan biridir. Türkçe Dil Bilgisi, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Türkçe Dil Bilgisi…

6245 sayılı Harcırah Kanunu Testi 2

6245 sayılı Harcırah Kanunu görevde yükselme sınavında sınava giren kamu personelinin zorlandığı konulardan biridir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Atatürk İlkeleri…

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, öğretim hayatı…

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Testi 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Testi 2 657 sayılı DMK Disiplin Cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun en karmaşık konularından biridir. Görevde yükselme sınavında en çok soru sorulan…

657 sayılı DMK Disiplin Cezaları Testi

657 sayılı DMK Disiplin Cezaları Testi 657 sayılı DMK Disiplin Cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun en karmaşık konularından biridir. Görevde yükselme sınavında en çok soru sorulan ve en çok…

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları Testi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları Testi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, tüm kurumları ilgilendiren bir konu olduğu sebebiyle görevde…

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. 5018 sayılı…