Press ESC to close

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, öğretim hayatı boyunca sınava giren öğrenciler içinde ortak konulardandır. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Sorularını da tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

Umarız, hazırladığımız bu test sınav hazırlığında yardımcınız olur.

BAŞARILAR!

0 oylar, 0 ort
700
Oluşturuldu Yazan director

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Sorular

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Sorular

1 / 20

Milli Cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde bir yönetim altında toplanmıştır?

2 / 20

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin Türkiye sınırlarından çıkmasıyla, Misak-ı Millî’den ilk taviz verilmiştir?

3 / 20

Dağınık hâlde bulunan direniş örgütleri nerede “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Dernekleri” adı altında birleştirilmiştir?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış gizli antlaşmalardan biridir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’yu işgal eden devletlerden biri değildir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

7 / 20

Aşağıdakilerden hangisiyle Türk vatanının sınırları çizilmiştir?

8 / 20

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
• Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması
• Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması
• Halifeliğe son verilmesi

Yukarıdaki inkılapların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 20

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması fikri aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

10 / 20

Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

11 / 20

12 Ağustos 1930’da Atatürk’ün isteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kurulan parti (fırka), aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndaki İttifak Devletleri’nden biridir? 

13 / 20

Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’ın, Türkiye’ye savaş tazminatı olarak bıraktığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Devlet yönetiminde ulus egemenliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 20

Yeni Türk devletinin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Millî Mücedele tarihimizde “Garp Cephesi” veya “Batı Cephesi” olarak bilinen cephe, aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar sonucunda
kurulmuştur?

17 / 20

I- Sivas Kongresi
II- Misakımillî
III- Amasya Genelgesi
IV- Erzurum Kongresi

Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelerden hangileri aynı yıl içerisinde gerçekleşmiştir?

18 / 20

“Türk tarihinde Malazgirt Zaferi “……”, Miryokefalon Zaferi “…..…”, Büyük Taaruz ise “………” zafer olarak isimlendirilir.”

Cümledeki boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

19 / 20

Kapitülasyonlar hangi anlaşma ile kaldırılmıştır?

20 / 20

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından hangi anlaşma ile çekilmiştir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 56%

0%

Bir yanıt yazın