Press ESC to close

Aday Memurun Yıllık İzin Hakkı

Aday Memurun Yıllık İzin hakkına ne zaman başlar, aday memur olarak kamu kurumlarında göreve başlayanlar yıllık izin kullanabilir mi, , memur olarak ilke kez atananlar ne zaman yıllık izin kullanır.

Aday Memur Ne Zaman Yıllık İzin Kullanır

657 sayılı Kanunun 102’nci maddesinde düzenlenmiştir. 102’nci maddesinde; “Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (On Yıl Dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda geçen Kanun hüküm gereğince, memurun hizmetin bir yıl olması halinde yıllık izne hak kazanabilir. Memurun göreve başladığı günü esas almak kaydıyla kazanılmış hak aylık hesabında değerlendirilen süre hizmet süresini göstermektedir. Aday memur olarak göreve başlayan bir personel bir sene görev yaptıktan sonra (göreve başladığı gün itibariyle) yıllık izne hak kazanmış olur. Aday memur, yıllık izin hakkı kazanabilmesi için bir yıllık hizmet süresini doldurması gerekmektedir. Bir yıllık hizmet süresini dolduran aday memur, hizmet süresini doldurduğu yıl için 20 günlük yıllık izin hakkı kazanmış olur.

Aday Memurun Yıllık İzin Hesaplaması

3 Ocak 2022 tarihinde memur olarak işe başladım. 4 Mart 2023 tarihinde adaylığım kaldırıldı. Yıllık izin kullanmak istiyorum. 2023 yılına ait izin hakkım olan 20 gün kullandırılırken, 2022 yılına ait izinlerim kullandırılmıyor. 2022 yılı yıllık iznimi kullanabilir miyim?

657 sayılı Kanunun Yıllık izni düzleyen 102 inci maddesi hükmü gereğince, hizmet yılını doldurduğunuz yıl olan 2023 yılı için yıllık izin kullanabilirsiniz.

2022 yılı içinde yıllık izin için gerekli olan hizmet süresini doldurmadığınız için 2022 yılı için yıllık izin kullanamazsınız.

2023 yılı için verilen yıllık izin hakkını kullanmadığınız zaman, 2024 yılı için hak ettiğiniz yıllık izinle birleştirerek kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın