Press ESC to close

6245 sayılı Harcırah Kanunu Testi

6245 sayılı Harcırah Kanunu görevde yükselme sınavında sınava giren kamu personelinin zorlandığı konulardan biridir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, öğretim hayatı boyunca sınava giren öğrenciler içinde ortak konulardandır. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için 6245 sayılı Harcırah Kanunu Sorularını da tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu Özetini okumak için tıklayın

184

6245 Sayılı Harcırah Kanunu Testi

6245 Sayılı Harcırah Kanunu Testi

1 / 17

Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında memur veya hizmetlinin aşağıda belirtilen yakınlarından hangisine harcırah verilmez?

2 / 17

Harcırah Kanunu’na göre verilecek gündeliklerin miktarını gösterir Bütçe Kanunu’nun ekli cetveli aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 17

Geçici görev ile başka yere gönderilenlere görev mahalline varış tarihinden itibaren yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yere, aynı iş için ve aynı şahsa verilecek gündelik miktarı nedir?

4 / 17

Her ikisi de memur olan ve aynı yere sürekli görevle gönderilen eşlerden derece ve kademesi daha düşük olan memura yurtiçi gündeliğinin ne kadarı oranında kilometre tazminatı ödenir?

5 / 17

Bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan memur sürekli görevle yurtiçinde bir yere atanırsa yer değiştirme masrafının sabit unsuru olarak aşağıdakilerden hangisi alır?

6 / 17

Harcırah Kanunu’na göre verilecek gündeliklerin miktarı nasıl tespit olunur?

7 / 17

Ayakta tedavi maksadıyla başka yere gönderilen memur ve hizmetliler ile ikamet mahalli dışına gönderilen aile fertlerine gönderildikleri yerde ayakta tedavileri için en fazla kaç gün yevmiye ödenir?

8 / 17

Resmi bir görevle memuriyet mahalli dışında bir yere 14.00’da gidip 21.00’da  gelen kişiye ne kadar gündelik verilir?

9 / 17

Geçici görev yerinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye ödenir?

10 / 17

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görevli hemşire E, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen eğitim programına katılmak üzere yol dahil 5 gün süreyle Ankara’da geçici olarak görevlendirilmiştir. Fiilen almakta olduğu aylık derecesi 8 olan hemşire E’nin alacağı geçici görev yolluğu miktarını hesaplayınız.

(Bilet ücreti 50 TL olup, ilgili yıl Bütçe Kanunu H cetveline göre alacağı gündelik miktarı da 20 TL’dir.)

11 / 17

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 39. Maddesine göre; yolluk verilmesini gerektiren ve on beş günü aşan yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler nasıl yapılmalıdır?

12 / 17

Harcırah ödemesi hangi bütçeden yapılır?

13 / 17

Aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir?

14 / 17

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünde görevli memur A, naklen atama işlemi sonucu Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Süresi içerisinde sürekli görev yolluğu için başvurusunu yapan memur A’nın bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğu bulunmakta ve evlilik bağı ile bağlı olduğu eşi de çalışmamaktadır. Fiilen almakta olduğu aylık derecesi 5 olan memur A’nın alacağı sürekli göre yolluğu miktarını hesaplayınız.

(Antalya-Ankara arası 700 km olup, bilet ücreti 40 TL, ilgili yıl bütçe kanunu H cetveline göre alacağı gündelik miktarı da 20 TL’dir.)

15 / 17

547 sayılı Kanun’un 39. Maddesinde öngörülen ve yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarını düzenleyen yönetmelik hükümlerine göre uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için öğretim üyesinin üniversitede veya muhtelif üniversitelerde toplam olarak en az kaç yıl çalışmış olması gerekir?

16 / 17

6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süreler ne kadardır.

17 / 17

6245 sayılı Harcırah Kanunun 5. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurları arasında yer almaz.

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 24%

0%

Bir yanıt yazın