Press ESC to close

6245 sayılı Harcırah Kanunu Testi 2

6245 sayılı Harcırah Kanunu görevde yükselme sınavında sınava giren kamu personelinin zorlandığı konulardan biridir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları, öğretim hayatı boyunca sınava giren öğrenciler içinde ortak konulardandır. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için 6245 sayılı Harcırah Kanunu Sorularını da tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu Özetini okumak için tıklayın

/20
42
Oluşturuldu Yazan director

6245 sayılı Harcırah Kanunu Soruları Testi – 2

6245 sayılı Harcırah Kanunu Soruları Testi – 2

1 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtdışında yer değiştirme masrafı olarak harcırah almaya hak kazanan aile fertlerinin her bir için yurt dışı gündeliğinin kaç katı olarak hesaplanır?

2 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, terfi ederek yeni görevlerine atanan memurların harcırah ödemesi, hangi aylık derecesine göre yapılır?

3 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, Memurun mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun seyahati için ihtiyacı buluna şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları ifade etmek için kullanılan terim hangisidir?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi, yurt içinde veya dışında düzenlenen milli ve resmi spor temasları nedeniyle seyahat edecek sporcu ve idarecilere ödenecek yol masrafı ve yevmiyeleri ile ilgili esasları belirlemeye yetkilidir?

5 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, Bölge düzeyinde tefti, denetim veya inceleme yetkisine sahip bulunan birinci derece kadrolu memurlar için tespit olunan gündelik miktarı, Yurtiçinde verilecek gündelik miktarının kaç katı olarak ödenir?

6 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını ifade eden terim hangisidir?

7 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, bir yıllık ödem içinde, aynı için aynı yere görevlendirilen memura kaç günden fazla gündelik ödenmez?

8 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtdışında yer değiştirme masrafı yalnız memurun kendisi için her kilometre veya deniz mili başına yurtdışı gündeliğini kaçta kaçı olarak hesaplanır?

9 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, memurlara ödenecek gündeliklerin tespiti nasıl yapılır?

10 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırah unsurları arasında yer almaz?

11 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçi yer değiştirme masrafı, memurun kendisi için yurtiçi gündeliğinin kaç katı olarak hesaplanır?

12 / 20

6245 sayılı harcırah kanununa göre, “Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin” en çok kaç günü için gündelik ödenir?

13 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, Yurtdışı gündelik miktarı, gidilecek ülkeye, görevli giden personele ödenecek aylık veya ücret miktarı aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından belirlenir?

14 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme ile ilgili harcırah aşağıdaki durumların hangisinde ödenmez?

15 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdaki durumların hangisinde harcırah ödemesi yapılmaz?

16 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, il düzeyinde tefti, denetim veya inceleme yetkisine sahip bulunan birinci derece kadrolu memurlar için tespit olunan gündelik miktarı, Yurtiçinde verilecek gündelik miktarının kaç katı olarak ödenir?

17 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici görevle bir yere gönderilenlerden, görev yerinde ve yolda öğle (13:00) veya akşam (19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere kaçta kaç oranında gündelik verilir?

18 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, harcırah alabilmek için belirlenen başvuru süresi kaç aydır?

19 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yer değiştirme masrafı yalnız memurun kendisi için her kilometre veya deniz mili başına yurtiçi gündeliğini yüzde kaçı olarak hesaplanır?

20 / 20

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerinde bırakılacak fark, bunların müstahak bulundukları dış yevmiyelerin kaç günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 46%

0%

Çıkış

Bir yanıt yazın