Press ESC to close

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları 2

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları, görevde yükselme sınavı yapan tüm kurumların ortak konularının başında gelir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Genel ve Özel Bütçeli kurumların mali işlemlerde uyması zorunlu olan kanunlardan biridir. Tüm kurumları ilgilendiren bir konu olduğu olması sebebiyle görevde yükselme sınavlarının da ortak konularının başında gelmektedir. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sorularını da tam ve doğru olarak cevaplamak önemlidir. Bir doğru cevabın bile sırlamada ne kadar etkili olduğunu sınava girenler tarafından bilinmektedir.

Umarız, hazırladığımız bu test sınav hazırlığında yardımcınız olur.

60
Oluşturuldu Yazan director

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları Testi-2

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Soruları Testi-2

1 / 20

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, “Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

2 / 20

2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasına aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

3 / 20

3. 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile ilgili aşağıdakiler ilkelerden hangisi yanlıştır?

4 / 20

4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Üniversitelerin bütçeleri aşağıdakilerden hangisinin içerisinde yer alır?

5 / 20

5. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

6 / 20

6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7 / 20

7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, idare faaliyet raporları kim tarafından hazırlanır?

8 / 20

8. 5018 sayılı Kanun’a göre Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımının içine aşağıdakilerden hangisi girmez?

9 / 20

9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

10 / 20

10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, süresi içinde mahsup edilemeyen avanslar için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

11 / 20

11. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu gideri kapsamında yer almaz?

12 / 20

12. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, tahsili zaman aşımına uğrayan gelirlerin silinmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

13 / 20

13. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’a göre aşağıdaki idarelerden hangisi Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerindendir?

14 / 20

14. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, bütçede öngörülmeyen hizmetler için kullanılacak ödenek hangisidir?

15 / 20

15. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Genel bütçe gelir teklifi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

16 / 20

16. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımı nasıl yapılır?

17 / 20

17. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre kamu maliyesinin temel ilkelerinden biri değildir?

18 / 20

18. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

19 / 20

19. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

20 / 20

20.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre “özel gelir” aşağıdaki kamu idarelerinin hangisinde kullanılabilir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 47%

0%

Bir yanıt yazın