Press ESC to close

4734 Kamu İhale Kanunu Soruları

4734 Kamu İhale Kanunu Soruları, Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan görevde yükselme sınavında sorulan ortak konulardan biridir.

163

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Testi

1 / 24

Aşağıdakilerden hangisi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilişkili bir mevzuat değildir?

2 / 24

İhale komisyonu, istekliler tarafından verilen teklifleri değerlendirirken aşağıdaki tekliflerden hangisini hemen değerlendirme dışı bırakabilir?

3 / 24

İdare ile ihaleyi kazanan yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmaya ne ad verilir?

4 / 24

İhale yapılmasına karar veren ve ihale kararına onay veren yetkilinin genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 24

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda güvenceye ne ad verilir?

6 / 24

Hangi belgenin ihale işlem dosyasında olması doğru değildir?

7 / 24

Aşağıdakilerden hangisi ihale komisyonunun sorumluluklarından biri değildir?

8 / 24

Aşağıdakilerden hangisi bir teknik şartname hazırlığı sırasında teknik kriterler belirlenirken dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?

9 / 24

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak bütün ihale işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kamu İhale Kurumu tarafından kurulan ve kısa adı EKAP olan online sistemin adı nedir?

10 / 24

İhale yapılmadan önce idare tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yapılan tespit aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 24

Aşağıdakilerden hangisi bir yapım işinin konusu olamaz?

12 / 24

Hangi belge ihale işlem dosyasında olmalıdır?

13 / 24

4734 sayılı kanuna göre idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 24

Aşağıdakilerden hangisi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre bütün isteklilerin teklif verebileceği ihale usulüdür?

15 / 24

İhale sonucu üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalayan istekliye uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 24

Bir ihale komisyonunda en az kaç asıl üye olmalıdır?

17 / 24

Bir birimde ihtiyacın ihale ile karşılanıp karşılanmayacağına dair onayı kim verir?

18 / 24

Bir ihale komisyonunda bulunmaması gereken kişi aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 24

Aşağıdaki belgelerden hangisi bir isteklinin ihale konusu ile ilgili – benzer bir iş yaptığını gösteren referans niteliğindeki belgedir?

20 / 24

Aşağıdakilerden hangisi isteklilerin teklif dosyası içinde ihale komisyonuna sunmak zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

21 / 24

Aşağıdakilerden hangisi bir ihale usulü değildir?

22 / 24

Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Temel İlkelerinden değildir?

23 / 24

İhale konusu işin teknik özelliklerini belirten ihale dokümanının adı nedir?

24 / 24

İhale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 40%

0%

Bir yanıt yazın