Press ESC to close

4483 sayılı Kanun Testi -1

4483 sayılı Kanun Testi

31
Oluşturuldu Yazan director

4483 sayılı Kanun Testi

4483 sayılı Kanun Testi

1 / 20

1. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlar hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdaki makamlardan hangisine aittir?

2 / 20

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, ast memur ile üst memurun aynı suçtan dolayı ihbar edilmesi halinde soruşturma izni hangi memura göre istenir?

3 / 20

3. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi hangi makama aittir?

4 / 20

4. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

5. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde itirazda bulunabilir.

6 / 20

6. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbarların dikkate alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 20

7. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

8 / 20

8. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanuna göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir?

9 / 20

9. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Bakan Yardımcıları hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında Hakim kararı alınması gerektiren durumlarda hangi makama başvuruda bulunulur?

10 / 20

10. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

11 / 20

11. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, kaymakamlar hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında Hakim kararı alınması gerektiren durumlarda hangi makama başvuruda bulunulur?

13 / 20

13. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memur hakkında soruşturma izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

14 / 20

14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdaki makamlardan hangisine aittir?

15 / 20

15. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil yetkili merci soruşturma iznini en geç kaç gün içinde verir?

16 / 20

16. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, merkez olmayan ilçelerdeki köy ve mahalle muhtarları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

17. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında kanuna göre ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkisi kime aittir?

18 / 20

18. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, suç işleyen memur ve kamu görevlisinin hakkında soruşturma izni vermeye amir belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

19 / 20

19. I. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam
II. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali
III. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında o kurum ve kuruluşun en üst idari amiri
IV. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı
V. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yukarıda verilen soruşturma açma izni vermeye yetkili mercilerden hangisi/hangileri yanlıştır.

20 / 20

20. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkisi hangi makama aittir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 59%

0%

Bir yanıt yazın