Press ESC to close

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Soruları

ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ TESTİ

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Amacı;

1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

32
Oluşturuldu Yazan director

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Testi

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Testi

1 / 8

Aşağıdakilerden hangisi 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aranacak şartlardan değildir?

2 / 8

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacakların görev süresi aşağıdakilerden hangisinden fazla olamaz?

3 / 8

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarla yapılacak sözleşmeleri idare adına imzalayacaklar kim tarafından belirlenir?

4 / 8

Aşağıdakilerden hangisi 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevler arasında değildir?

5 / 8

Aşağıdakilerden hangisi 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevler arasında değildir?

6 / 8

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Albaylıktan Tuğgeneral/Tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

7 / 8

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Kuvvet Komutanlarının görev süresi kaç yıldır?

8 / 8

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Genel Kurmay Başkanı hangi makam tarafından atanır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 74%

0%

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Tamamını Okumak için tıklayın

Bir yanıt yazın