Press ESC to close

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Soruları

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında açılan görevde yükselme sınavı konu başlıklarından biridir.

25 soru olarak hazırladığımız test sınava girecek tüm adayların bir kere olsun çözmesi gereken bir testtir.

175
Oluşturuldu Yazan director

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sınav Soruları Testi

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sınav Soruları Testi

1 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, köy bütçelerine her yıl konulacak genel gelirlerinin en az ne kadarlık oranında köy okulları için ödenek konur?

2 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar, ilköğretim okulun bitiremeyenlere ilköğretimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devam etmelerine izin verilir?

3 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, Devlet bütçesinden konulan ödenek ile ilgili giderlerin %70’i aşağıdakilerden hangisi için kullanılamaz?

4 / 24

I. Gündüzlü İlköğretim Okulları

II. Gezici Okullar

III. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yukarıda yazılı okullardan hangisi açılabilir?

5 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, «Satın alma veya kamulaştırmak, şehir ve kasaba okulları için ……. aittir.» ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

6 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, şehir ve kasabalardaki öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış konutlara ait kira bedeli aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

7 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye çocuğun okula devam etmediği her gün için kaç Türk Lirası idari para cezası uygulanır?

8 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, okula gelir sağlamak amacıyla seçilen toprak büyüklüğü en fazla ne kadar olabilir?

9 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, bir öğretim yılı hangi süreler arasında olur?

10 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, «Satın alma veya kamulaştırmak, köy okulları için ……. aittir.» ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

11 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, ilköğretime ait gelir kaynakları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

12 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?

13 / 24

I. Gerçek ve Tüzel Kişiler

II. Devlet

III. Belediyeler

IV. Özel İdareler

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar aşağıdakilerden hangisi tarafından açılabilir?

14 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre,  Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ne kadar idari para cezası verilir?

15 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

16 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, köy okullarına bitişik öğretmen lojmanları ile müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için kaç metre karelik arazi öğretmen bahçesi olarak ayrılır?

17 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, ilkokulların birinci sınıfına kayıt yapılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

18 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri kim tarafından ayarlanır?

19 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

20 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, «İlköğretim Haftası» ne zaman kutlanır?

21 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu göre, her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında hangi ölçülerde bir uygulama bahçesi bulunur?

22 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, bu kanuna aykırı hareket edenlere verilen idari para cezaları hangi makam tarafından verilir?

23 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelgeyi ne zaman hazırlarlar?

24 / 24

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene en fazla kaç öğrenci düşebilir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 67%

0%

Bir yanıt yazın