Press ESC to close

1982 Anayasası Soruları

1982 Anayasası Soruları, Görevde Yükselme Sınavı açan tüm kurumların ortak konuları arasında yer almaktadır.

Sınava girecek kamu çalışanları başarılar dileriz.

240
Oluşturuldu Yazan director

1982 Anayasası Testi

1982 Anayasası Testi

1 / 20

T.C. Anayasası’na göre aşağıda verilen görev ve yetkilerden hangisi Cumhurbaşkanına aittir?

2 / 20

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ……….. oyla …….. yıl için seçilir.

T.C. Anayasası’na göre verilen hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

3 / 20

T.C. Anayasası’na göre hâkimlik ve savcılık mesleği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4 / 20

T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren kaç gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir?

5 / 20

T.C. Anayasası’na göre parti üyesi olabilmek için en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

6 / 20

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?

7 / 20

T.C. Anayasası’na göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 20

T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 / 20

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

10 / 20

T.C. Anayasası’nın genel esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11 / 20

T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 20

T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesin- de doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya içtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

13 / 20

T.C. Anayasası’na göre Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaç yıl için seçilir?

14 / 20

T.C. Anayasası’na göre Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15 / 20

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerindendir?

16 / 20

T.C. Anayasası’na göre ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

17 / 20

T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının en az yüzde kaçını bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir?

18 / 20

T.C. Anayasası’na göre temel hak ve ödevler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19 / 20

T.C. Anayasası’na göre eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20 / 20

T.C. Anayasası’nın genel esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 59%

0%

Bir yanıt yazın