Press ESC to close

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Testi

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılı için açılan görevde yükselme sınavı konularından biridir. Sayfamızı ziyaret eden kullanıcılarımıza sınavda yardımı olması için hazırladığımız testimizi çözebilirsiniz.

114

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Soruları Testi

 

 

1 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

2 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, “Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

3 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir?

4 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, ilköğretiminde rehberlik servislerince orta öğretimde devam edebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıcı bilgiler verilmesi çalışmaları ne zaman yapılır?

5 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi orta öğretimin amaç ve görevlerinden biri değildir?

6 / 16

1739 sayılı Kanuna göre; “Milli Eğitim Hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

7 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir?

8 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretim programlarından biri değildir?

9 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, kariyer basamaklarında yükselmede değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

10 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, “Eğitim kurumlarında anayasada ifadesini bulunan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasal olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

11 / 16

I. Uygulama sınıfları

II. Anasınıfları

III. Anaokulları

1739 sayılı Kanuna göre, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri okul öncesi eğitim kurumlarındandır?

12 / 16

Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetimi oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar …………………….. ve …………………. müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

1739 sayılı Kanuna göre, yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

13 / 16

Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?

14 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarından biri değildir?

15 / 16

Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?

16 / 16

1739 sayılı Kanuna göre, Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 65%

0%

Bir yanıt yazın